Britta & Gunnar

Klimatkampen – lärarhandledning

Britta & Gunnar i den pedagogiska verksamheten

Här kommer vi att lägga upp tips till hur du kan använda vårt spel, och så småningom även böckerna om Britta och Gunnar, i den pedagogiska undervisning. Vår ambition är att ni även ska kunna dela med er av hur just ni jobbat med materialet och även få tips av kollegor i yrket. 

Just nu så går det tre piloter för att arbeta fram det första materialet som ni kommer hitta här. Det är lärare och barn i tre olika kommuner som ingår i piloterna: Helsingborg, Höganäs och Tranås och det provas just nu i både förskolor, förskoleklass och lågstadiet.

Klimatfrågorna är idag mer aktuella än någonsin och vi kan tydligt koppla dessa frågor till Läroplanens direktiv i flera områden så som Samhällskunskap, Geografi, Hem- och Konsumentkunskap, Kemi, Biologi och Fysik. Även förskoleklassens och fritidshemmens läroplan säger att undervisningen ska tydligt leda till att barnen kan utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle samt hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Även i skolans värdegrund och övergripande mål och riktlinjer, för såväl förskola som skola, kan vi läsa om hur undervisningen ska leda till kunskap och förståelse för frågor kring klimat och hållbarhet.

Vi är övertygade om att vårt Memoryspel för miljön kommer att på flera sätt bidra till den undervisning på ett roligt och enkelt sätt och ser fram emot att få ta del av hur just du jobbar med dom här frågorna i din barngrupp.      

”Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling”

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Reviderad 2019